W toku prowadzonego przez komornika postępowania egzekucyjnego w przypadku uchybienia przez dłużników obowiązkowi ujawnienia majątku wierzyciel może zgodnie z art. 801 k.p.c. zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.


W trakcie realizacji takiego zlecenia komornik wykonuje szereg czynności prowadzących do ujawnienia majątku dłużników. Wierzyciel w toku postępowania egzekucyjnego zostanie szczegółowo poinformowany o ofercie poszukiwania majątku.