Ustawa o komornikach sądowych (link)

Ustawa o kosztach komorniczych (link)

Kodeks postępowania cywilnego (link)

Kodeks cywilny (link)

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (link)

Prawo upadłościowe i naprawcze (link)

 

RODO - informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w kancelarii: Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych: Imię i Nazwisko: Roman Kwieciński e-mail: iod.zakopane.002@komornik.pl